آرشیو

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


در گراميداشت روز جهاني کارگر

April 25, 2019

در آستانه روز جهاني کارگر؛ کارگران ايران از هر زماني بيشتر با تورم لجام گسيخته، با گراني روز افزون کالاهاي مورد نياز روزانه، با عدم پرداخت حقوقها و دستمزدهاي معوقه، با عدم امنيت شغلي، با

در گراميداشت هشت مارس روز جهاني زن

March 4, 2019

هشت مارس امسال، مصادف است با چهلمين سالگرد مقاومت و مبازره زنان سکولار و عدالتخواه ايران، در مقابل حکم حجاب اجباري. اين حکم از جانب خميني، يکي از مرتجعترين و بيرحم‌ترين و حيله گرترين (و

گرامي باد۸ مارس روز جهاني زن

February 27, 2019

امسال در حالي به استقبال روز جهاني زن مي رويم که موچ انزجار و اعتراض عليه رژيم ضد زن اسلامي سراپاي جامعه ايران را فرا گرفته است و مي رود تا تکليف اين رژيم را يکسره کند. موج انزجار و اعتراضي که

بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

January 31, 2019

سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی وظیفه فوری ما است. بحران اقتصادی ـ سیاسی رژیم اسلامی ایر ان، مصائب و مشقات ناشی از حاکمیت سرمایەداری، رشد جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی و نارضایتی

1 2 3 4