آرشیو

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


در گراميداشت هشت مارس روز جهاني زن

March 4, 2019

هشت مارس امسال، مصادف است با چهلمين سالگرد مقاومت و مبازره زنان سکولار و عدالتخواه ايران، در مقابل حکم حجاب اجباري. اين حکم از جانب خميني، يکي از مرتجعترين و بيرحم‌ترين و حيله گرترين (و

گرامي باد۸ مارس روز جهاني زن

February 27, 2019

امسال در حالي به استقبال روز جهاني زن مي رويم که موچ انزجار و اعتراض عليه رژيم ضد زن اسلامي سراپاي جامعه ايران را فرا گرفته است و مي رود تا تکليف اين رژيم را يکسره کند. موج انزجار و اعتراضي که

بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

January 31, 2019

سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی وظیفه فوری ما است. بحران اقتصادی ـ سیاسی رژیم اسلامی ایر ان، مصائب و مشقات ناشی از حاکمیت سرمایەداری، رشد جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی و نارضایتی

از آموزگاران می آموزیم

October 19, 2018

علی اشرافی 1) روز چهارشنبه، ۷؍٦؍۹۷جلسه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با وزیر آموزش و پرورش در ساختمان اصلی وزارتخانه برگزار گردید. 2) فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان: تحضن سراسری مغلمان روزهای یکشنبه

1 2 3 4