در بزرگداشت روز کارگر

در بزرگداشت روز کارگر

اول مه‌ي، روز کارگر، روز همبستگي و قدرت نمايي طبقاتي کارگران است. در اين روز ده‌‌ها ميليون کارگر، با حضور متحد و يکپارچه خود درخيابانهاي پايتخت‌ها و شهرهاي بزرگ و کوچک اکثر کشورهاي جهان، با بر افراشتن پرچمهاي سرخ و حمل پلاکاردهايي که مطالبات سياسي و طبقاتي و اجتماعي آنان را بيان ميدارد و با خواندن سرود و برآوردن فرياد اعتراض به نظام بيداد و ستمگر سرمايه‌داري، در صفوفي منظم براه مي‌افتند. در روزکارگر، سرمايه‌داران و کارگزاران آنها، که چشم ديدن اتحاد و همبستگي کارگران را ندارند، از مسير مارش قدرتمند آنان دوري ميجويند.

در ايران تحت حاکميت استبداد سرمايه‌داري اسلامي، حاکمان اسلامي اين روز جهاني را به رسميت نمي‌شناسد و از برگزاري مراسم مستقل کارگران در چنين مناسبتي جلوگيري ميکند. اين رژيم از همان روزهاي نخست روي کارآمدنش، ‌با خواستها و مطالبات حق طلبانه کارگران، زنان و ملتها به ستيز برخاسته، و همواره اعتراضات برحق آنان را با توسل به خشونت لجام گسيخته، سرکوب نموده، و از طريق حاکم نمودن فضاي پليسي بر جامعه و برقرار کردن سانسور و خفقان و افزايش زندانها و بکاربستن روشهاي بغايت ضد انساني شکنجه و اعدام و ترور، با مخالفين رژيم بر خورد نموده،‌ و از اين طريق به حيات ننگين خود ادامه داده‌ است.

بحران سياسي و اقتصادي ايران، که قبل از هر چيز نتيجه چپاول و سياستهاي تبهکارانه حاکمان اسلامي ايران است، و زندگي طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه را به تباهي کشانده، کماکان ادامه دارد. سران رژيم که توافق اتمي با قدرتهاي جهاني و لغو تحريم‌ها در ازاي آنرا، دريچه اميدي در راه سر و سامان دادن به اقتصاد بيمار کشور به مردم اعلام کرده بودند، با توجه به زمان بر بودن پروسه آزاد سازي داراييهاي بلوکه شده ايران و موانعي که بر سر راه مبادلات بانکي ايران با بانکهاي خارجي موجود است، چشم‌انداز گشايش چنداني در کوتاه مدت وجود ندارد، و انتظار سرازير شدن سرمايه‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاري آنان در ايران و بدنبالش شکوفايي اقتصادي و ايجاد اشتغال براي صدها هزار کارگر بيکار، آنطور که دولت روحاني وعده ميداد، بعيد به نظر ميرسد. علاوه بر اين، شعار راه اندازي “اقتصاد مقاومتي” علي خامنه‌اي هم چيزي جز خدعه و فريبکاري آخوندي نيست. زيرا براي اجراي چنين پروژه‌اي نيز، نياز به امکانات مالي است، و با توجه به اينکه دولت روحاني پيشتر اعلام کرده بود که خزانه‌ي دولت خالي است، و با در نظر داشتن اين نکته، که درآمدهاي نفتي و دارائيهاي کشور به جاي اينکه در عرصه رشد و توسعه توليدات داخلي جهت ايجاد کار و تأمين نيازمنديهاي مردم مورد استفاده قرار گيرد، و در راه ايجاد رفاه آنان بکار افتد، يا اين اموال گم و مفقود ميشود، که تنها باند “بيت رهبري” و ديگر سران و کارگزاران رژيم از آن مطلعند و به کسي پاسخگو نيستند، يا براي ساخت موشک و ديگرسلاحها، و جهت کشتار مردم و براي جنگ افروزي در سوريه و لبنان و يمن و عراق و سومالي هزينه و ارسال ميشود. بنابراين حرفهاي علي خامنه‌اي فقط خدعه و نيرنگي آخوندي است و کار بردش فريب مردم براي غارت و چپاول بيشتر. به دليل همين بحران، واحد پولي ايران در مقابل ارزهاي خارجي کماکان بي ارزش است. به همين دليل قيمت کليه کالاهاي مورد نياز روزانه مردم به شدت بالا است. و بالا بودن قيمت کالاها و در کل تورم موجود، با دستمزد کاگران و حقوق کارکنان مؤسسات مختلف، کارمندان ادارات، معلمان و … هيچ تناسبي ندارد.

در چنين شرايطي و در اقدام اخير “شوراي عالي کار” حداقل دستمزد کارگر توسط اين نهاد ارتجاعي مدافع سيستم سرمايه‌داري اسلامي، براي سال جاري (سال 1395) ماهي 812 هزار تومان تعيين شده است. در اعتراض به تصميم اخير “شوراي عالي کار جمهوري اسلامي ايران”، تا کنون هشت تشکل کارگري در ايران، اين يورش به سطح معيشت کارگران ايران رامحکوم نموده، با در نظر گرفتن و برآورد هزينه‌‌هاي زندگي در سطح خط فقر، خواستار حد اقل دستمزدي برابر با ماهانه سه و نيم (3.5) ميليون تومان شده‌اند. دولت اسلامي سرمايه‌داران با پايين نگه‌ داشتن دستمزد کارگران و با بي اعتنايي به بهبود شرايط کار آنان، آشکارا به نفع سرمايه‌داران و به زيان کارگران عمل ميکند. تحميل اين وضعيت از جانب رژيم؛ قدرت خريد طبقه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را به شدت پائين آورده و آنان را براي تأمين هزينه معيشت روزانه‌اشان در مضيقه قرار داده است.

عدم شفافيت مالي، يکي از عوامل عمده گسترش فساد در نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود و باعث شده که در رتبه بندي سازمان شفافيت بين‌المللي، ايران، عنوان يکي از فاسدترين کشورها را در اين رتبه بندي بخود اختصاص دهد. اختلاس از جانب باندهاي مافيايي که ارتباطات قوي در بخش دولتي دارند، رشوه خواري و جعل و اقدام به اجراي انواع عمليات پنهاني که در آن سران رژيم ايران به نحوي اموال عمومي را تصاحب کرده و ثروتهاي کلان مي‌اندوزند، گسترش اقتصاد زير زميني و قاچاق توسط “برادران قاچاقچي سپاه پاسداران” که در آمد سالانه‌ آن ده‌ها ميليارد دلار برآورد ميشود،… خبر از سيستم و دستگاه فاسدي ميدهد که قوانين آن به دلخواه و نه نفع افراد مسئول قابل تغيير است. نتيجه چنين وضعيتي تراکم ثروت و امکانات کشور در دست اقليتي فاسد و چپاولگر، و محروميت اکثريتي عظيم از جمعيت ايران، بويژه کارگران و زحمتکشان است. سران رژيم براي حفظ موقعيت خويش و ادامه بهره‌مندي از اين خوان يغما، فضاي خفقان و سرکوب و سانسور شديدي بر پا داشته‌اند، تا رسانه‌ها و مطبوعات در جهت افشاي موارد فساد اقدام نکنند. فعالان کارگري، فعالان سياسي، زنان آزاديخواه و برابري طلب، روشنفکران دگرانديش، روزنامه نگاراني که از خطوط تعيين شده نظام عدول کرده و مواردي از چپاول و ستمگريهاي رژيم را افشا کرده باشند، … هر کدام به طريقي مورد تعقيب و اذيت و آزار قرار گرفته، يا در زندان و تحت شکنجه و محروم از آزادي بسر ميبرند

کارگران مبارز!
طبقه کارگرايران تنها با اتکا به نيروي خود و از طريق مبارزه‌اي متحد و سازمانيافته ميتواند اهداف و خواسته‌‌هايش را دست يافتني کند. چنين کاري نيازمند آگاهي طبقاتي و تشکل و اتحاد است. مبارزه بر سر ميزان دستمزد، ساعات کار، بهبود شرايط کار، بيمه بيکاري، … يک مبارزه دائمي بين کارگر و سرمايه‌دار و دولت حامي سرمايه‌داران است. حاکمان اسلامي ضد کارگر در ايران از آگاه شدن کارگران به منافع طبقاتي‌اشان و از متشکل شدن و از اتحاد شما وحشت دارند. اين رژيم در تمام مدت زمامداريش، در برابر آگاه شدن و متشکل شدن کارگران همواره کار شکني کرده و براي درهم شکستن تشکلهاي موجود به هر اقدام جنايتکارانه‌اي متوسل شده‌ است. اعتراضات کارگران با اخراج از کار و زندان و تبعيد رهبرانشان پاسخ گرفته، و در اوايل هر سال هم حد اقل دستمزد فلاکتباري را از طريق ” شوراي عالي کار” به کارگران تحميل کرده است. سيستم ارتجاعي و انسان ستيز و ضد کارگر جمهوري اسلامي ايران، زندگي طبقه کارگر و توده‌هاي زحمتکش ايران را رو به تباهي برده و آنان را در معرض بيکاري و بي آيندگي قرار داده است. آرزوي کارگر براي پيدا کردن کار، بدليل در خطر بودن زندگي خود و خانواده‌اش در صورت بيکاري، از سر ناچاري مجبور به قبول کار موقت و “قرارداد سفيد امضاء” و راضي شدن به دستمزدي با حقوق چندين برابر زير خط فقر ميگردد. چشم انداز برون رفت از موقعيت دشوار و تيره و تار کنوني و تغيير شرايط دردناک موجود، تنها از طريق اتحاد مبارزاتي کارگران و ساير زحمتکشان جامعه، در اتحاد با زنان آزاديخواه وبرابري طلب، و با براه انداختن مبارزه‌اي پيگير و سازمانيافته عليه وضع کنوني و با طرح خواستها و مطالبات عدالت طلبانه و آزاديخواهانه امکانپذير است. اما تا حاکميت ايران در دستان به جنايت آلوده جمهوري اسلامي ضد کارگر و زن ستيز و آزادي ستيز باقي است، از تحقق مطالبات آزاديخواهانه و رفاه و عدالت اجتماعي خبري نخواهد بود. بنابراين تحقق آزادي و بهبود زندگي اجتماعي مردم ايران در گرو سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران است.

گرامي باد روز کارگر
زنده باد سوسياليسم
روند سوسياليستي کومه‌له
24.04.2016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*