نمايش انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي ايران را بايکوت کنيد

جمهوري اسلامي ايران روز 29 ارديبهشت سال جاري را روز انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اعلام نموده است. جناح‌هاي “اصولگرا” و “اصلاح طلب”، هرکدام  با به ميدان آوردن چند چهره معلوم‌الحال، جهت در دست گرفتن پست رياست جمهوري پا به ميدان گذاشه‌اند. اين افراد جزو معدود اشخاصي هستند که با جلب  نظر مساعد علي خامنه‌اي و بيت رهبري ايشان، توانسته‌اند در اين خيمه شب بازي آخوندي، از صافي ارتجاعي‌ترين نهاد اين رژيم، يعني شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران عبور کنند. همزمان در تمام شهرها و روستاهاي کشور نيز جهت  انتخاب شوراي اسلامي شهر و روستا “انتخابات” برگزار ميشود. دراين مورد هم تنها کانديداهايي که مورد تأييد نهادهاي امنيتي رژيم هستند، از صافي نهادي موسوم به “هيأت اجرائي نظارت بر انتخابات” در محل عبور کرده، و در همين خيمه شب‌بازي آخوندي، اما در مقياسي بسيار کوچکتر سر گرم رقابت با هم‌ خواهند بود.

ادامه‌ مطلب …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*