در محکوميت اعدام: رامين، زانيار و لقمان

بر اساس گزارش خبرگزاريها، بامداد امروز ( شنبه١٧ شهريور ١٣٩٧ ) سه مبارز و فعال سياسي کُرد به نامهاي: رامين حسين پناهي، زانيار مرادي و لقمان مرادي، توسط دژخيمان اسلامي ايران در  زندان رجائي شهر اعدام شدند.

مردمان آزاديخواه و آزاد انديش چه در کردستان و در همراهي با خانواده اين عزيزان، چه در ايران و چه در خارج کشور، طي مدتي که اين مبارزان در زندان و در زير حکم ضد انساني اعدام بسر ميبردند، براي لغو حکم اعدام و آزادي آنان تلاش فراوان نمودند، اما در تصميم رژيم تشنه به خون جوانان اين سرزمين بي تأثير بود.

اين اعدامها يک روز پس‌ از آن اجرا ميشود که گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشرو همچنين گزارشگر ويژه اعدامهاي غير قانوني در اين سازمان، از مقامات رژيم اسلامي ايران خواسته بودندحکم اعدام اين سه زنداني را لغو کند.

حاکمان اسلامي ضد انسان و ضد انسانيت در ايران، نزديک به چهل سال است با هر گونه آزاد انديشي و آزاديخواهي سر ستيز دارند و رسالت خود را در نابودي مدنيت ميبينند. آنان به درخواست سازمان ملل متحد براي رعايت حقوق بشر در ايران هيچگاه وقعي ننهاده‌اند و از اعدامها و کشتار جمعي زندانيان نيزکوتاه نيامده‌اند.

اعتراضات ادامه دار و پر دامنه‌اي که از ديماه گذشته شروع شده و سران رژيم را به وحشت انداخته گواه اين است که، اکثريت مردم ايران هر چند با تأخير طولاني و تحمل خسارت انساني بسيار زياد، ولي اکنون دريافته‌اند کسب آزادي و داشتن رفاه در زندگي، بدون سرنگوني حاکمان ستمکار و دزد و قاتل و غارتگر اسلامي ايران ممکن نيست.

ما ضمن محکوم کردن اعدام اين مبارزان راه آزادي توسط حاکمان اسلامي جنايتکارايران، مرگ اين عزيزان را به تک تک اعضاي  هر سه خانواده‌ آنان، به دوستان و ياران‌شان صميمانه تسليت ميگوئيم و خود را در غم و اندوه آنان شريک ميدانيم.

زنده باد آزادي

سرنگون باد جمهوري اسلامي ايران

روند سوسياليستي کومه‌له

17.06.1397

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*