جمهوری اسلامی در حق ملت کُرد دست به جنايت ديگری زد

فرخ معانی

همزمان با اعدام رامين حسين‌پناهی، لقمان و زانيار مرادی، در طرحی از پيش آماده شده و به هدف تحت پوشش قرار گرفتن خبرها، سپاەپاسداران رژيم فاشيست جمهوری اسلامی، با پرتاب ٦ موشک به مقرهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان_ ايران حمله کرده است. طبق گزارشات در اثر حمله ددمنشانه رژيم متأسفانه ١٢ نفر از کادردای حدک و ٢ پيشمرگ حدکا جانباختەاند و ٤٠ نفر هم زخمی شدەاند. ضمن تسليت به بازماندگان جانباختگان حمله موشکی و همينطور تسليت به خانوادەهای رامين، لقمان و زانيار، برای زخمی‌های آرزوی بازيافتن سلامتی دارم.

سران حکومت فاشيستی_اسلامی ايران بر اين واقعيت واقفند که واپسين روزهای عمر ننگين‌اشان سر رسيده است. خروش ميليونی کارگران و زحمتکشان لرزه بر اندام حاکمان جهل و سرکوب انداخته است. قيام مردمی در سراسر ايران خواب از چشم تک‌تک جنايتکارانی که ٤٠ سال است خون مردم را به شيشه کردەاند، گرفته است. صدای ناقوس مرگ‌اشان از دی‌ماه با اغاز خيزش‌های مردمی روز به روز بلندتر به گوش می‌رسد.

اتحاد و يکپارچگی معترضان جان به لب رسيده در تظاهرات‌های وسيع دی‌ماه امسال و اعتراضات کارگری و اعتصاب‌های تقريبا همه روزه رژيم را به وحشت انداخته، تا جائيکه مسئولين و سران فاسد رژيم تلاش دارند با متهم کردن همپاليگی‌هايشان خود را از انتقام مردم برهانند.

در کردستان نيز که ٤٠ سال است مردم به ماهيت اين رژيم واقفند شرايط بمراتب برای رژيم اسفبارتر است. تنفر رژيم جمهوری اسلامی از ملت کرد عمری ٤٠ ساله دارد. مردم کردستان با نه گفتن به اين رژيم ٤٠ سال است مورد غضب سران ريز و درشت حکومت واقع شدەاند. ٤٠ سال است اين ملت برای مقاومتشان در برابر ظلم و ستم قربانی می‌دهند.
ملت کرد طی ٤٠ سال گذشته بارها قدرت اتحاد و يکپارچگی‌اشان را بنمايش گذاشتەاند. تازەترين نمونه در مراسم خاکسپاری ٤ فعال محيط زيست بود که رژيم نظارەگر قدرت متحد مردم در شهرهای مريوان و سنندج بود. اتحاد و يکپارچگی مردمی را شاهد بود که روز موعود برای سرنگون کردن رژيم جهل و سرمايه کوچک‌ترين ترديدی به خود راه نمی‌دهند.
جمهوری اسلامی هم مانند هر رژيم فاشيست و ديکتاتور تلاش دارد با استفاده از نيروی نظامی‌اش به اصطلاح اقتدارش را به نمايش بگذارد، غافل از اينکه افکار عمومی جهان و بخصوص مردم ايران و ملت کرد به خوبی می‌دانند، اين تلاش‌ها دست و پا زدنی بيش نيست برای به عقب انداختن مرگ نظام. نظام‌های ديکتاتوری غالبأ در مقابل تعرض خارجی ترسو بازنده، اما برای سرکوب معترضان داخلی بی رحم و خشن عمل می‌کنند.

طبق ادعای دولت اسرائيل در دو سال گذشته صدها حمله هوائی و موشکی به پايگاهای جمهوری اسلامی در سوريه صورت گرفته است. تنها هنر رژيم پنهان کردن تعداد کشتەهايش است و بس.

09.09.2018
فرخ معانی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*