در گرامیداشت روز کارگر

هر سال طبقه کارگر در اقصا نقاط جهان به استقبال روز کارگر ميروند تا ضرورت همبستگي طبقاتي‌اشان را زنده نگه دارند، از حق و حقوق انساني‌اشان دفاع کنند، بر ايدآل‌هايشان براي ساختن جهاني بدور ازستم و استثمار و بيعدالتي تأکيدي مجدد بنمايند و به سرمايه‌داران و حکومتهاي حامي آنان اعلام کنند که؛ مبارزه کارگران عليه ستم و بيداد و براي رهايي بشريت از فلاکتي که نظام سرمايه‌داري به او تحميل نموده و ساختن دنيايي  که همگان در رفاه و امنيت بسر برند همچنان ادامه دارد.

امسال در شرايطي به استقبال روز کارگر ميرويم که شيوع و فراگيري بيماري کرونا همه کشورهاي جهان را در بر گرفته و به بحراني جهاني تبديل شده است. بر اساس اظهارات سازمان بين‌المللي کار؛ با شيوع ويروس کرونا، بيش‌از هشتاد در صد نيروي کار 3.3 ميلياردي جهان، با تعطيلي کامل يا نيمه تعطيلي محل کارشان مواجه شده‌اند. در حاليکه اوضاع اقتصادي بسوي بحراني بي سابقه در حرکت است و آمار بيکاري در جهان، از صدها ميليون بيکار شده در اثر شيوع ويروس کرونا و تأثير منفي آن بر اقتصاد جهاني حکايت دارد، و اقتصاد ايران در اثر فساد نهادينه شده در حاکميت و دزدي و چپاول و نا کارامدي مديران و حاکمان جنايتکار اسلامي ايران در رکودي بي سابقه بسر ميبرد، و اوضاع اقتصادي ايران روز به روز چشم‌انداز نامطلوب‌تري پيدا ميکند، علي خامنه‌اي درسخنراني آغاز  سال 1399  شعار “جهش توليد” سر ميدهد. شعار پارسال علي خامنه‌اي “رونق توليد” بود. بنا بر گزارش “مرکز آمار از رشد اقتصادي”، رشد اقتصادي سال گذشته منفي 9% بوده است. روز 22 فروردين، علي ربيعي سخنگوي دولت ميگويد؛ “بيش از 3 ميليون شاغل رسمي و چهار ميليون شاغل غير رسمي در معرض کاهش دستمزد و اخراج قرار گرفته‌اند، و فعاليت يک ميليون و پانصد هزار کارگاه متوقف شده است، سال 1398 رشد اقتصادي نزديک به صفر و سال 1399 به زير صفر ميرسد”.   تورم بالا، نرخ بيکاري دو رقمي، پايين آمدن شديد نرخ ارز، فرار سرمايه‌دارها از ايران،  رشد اقتصادي منفي، . . . همه اينها بيانگر کساد اقتصادي است نه رونق آن. بايد نهادهاي اقتصادي تحت امر علي خامنه‌اي که بخش بزرگي از اقتصاد ايران را در کنترول خود دارند، و نه مالياتي ميپردازند و نه به کسي پاسخگو هستند، در هماهنگي با “برادران قاچاقچي سپاه پاسداران” و از طريق پخش و صدور مخفيانه مواد مخدر سود کلاني عايدشان شده باشد، که با رضايت خاطر “رونق توليد” را پشت سر گذاشته و به مرحله “جهش توليد” رسيده‌اند.

در شرايط کنوني بيشتر دولتها در جهان تلاش ميکنند از کسب و کارها و خيل بيکاران حمايت مالي به عمل آورند، اما دولت ايران در چنين شرايطي براي خالي کردن جيب کارگران و مردم زحمتکش برنامه‌‌ريزي ميکند. حداقل دستمزد تعين شده براي سال جاري، که از جانب نمايندگان دولت و کارفرمايان تصويب  شد، يک ميليون و هشتصد و سي و پنج هزار تومان اعلام گرديد. حتي “نماينده کارگران” که البته مورد تأييد دولت و نيروهاي امنيتي رژيم هم ميباشد، حاضر به امضاي چنين توافقي نشد، زيرا مبناي تعيين حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم سالانه و هزينه حداقلي سبد معيشتي کارگران باشد. نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزي 41% است، اما اين نمايندگان ضد کارگر نرخ تورم را 21% در نظر گرفتند. بنابراين؛ قدرت خريد کارگران، حتي با درست فرض کردن معيارهاي بانک مرکزي ايران در مورد نرخ تورم، 20% کاهش ميابد.

اقتصاد ايران با فساد گسترده مالي و اداري و ناکارامدي شديد مديريت و تحريم‌هاي امريکا دست به گريبان است. 70% کارگران در کشور زير خط فقر زندگي ميکنند. دستمزد پائين‌تر براي کارگران تضمين کننده درآمد بيشتر براي کارفرمايان و سرمايه‌داران است. کاهش حداقل دستمزد يعني گرسنگي و کوچکتر شدن سفره کارگران و افزايش درآمد سرمايه‌داران. در حاليکه کارشناسان اقتصادي بر اين نظرند که سبد معيشت امسال بيش‌از پنج ميليون تومان است، دولت حداقل دستمزد را يک ميليون و هشتصد و سي و پنج هزار تومان تعيين کرده است. اين رژيم همواره امنيت شغلي و حقوق کارگران را قرباني کسب سود بيشتر براي سرمايه داران نموده است. پايين نگه داشتن دستمزد کارگران، براي افزايش بودجه ماشين سرکوب و کشتار در داخل و افزايش هزينه‌هاي نظامي ــ امنيتي رژيم و پرتاب ماهواره سپاه پاسداران است. ربطي به بي پولي و کسر بودجه ادعايي دولت و مسئله تحريم‌ها ندارد. حاکمان اسلامي ايران براي تدارک و تجهيز؛ حزب‌الله لبنان، حوثي‌هاي يمن، حشد شعبي در عراق، حفظ بشار اسد در قدرت،  و ديگر گروههاي تروريستي در اقصا نقاط منطقه، و براي افزايش هزينه‌هاي سرسام آور سپاه پاسداران و فعاليتهاي بي ثبات کننده‌اش در منطقه، پول دارد، اما براي کارگران و زحمتکشان ايران نه تنها پول ندارد، بلکه هر بار فکر بکري براي دست بردن تو جيب‌شان در سر دارد. ترفند اخير علي خامنه‌اي و باز کردن “بخش ويژه دريافت کمک مالي براي آسيب ديدگان کرونا” درهمين راستا است.

رژيم اسلامي ايران در مورد شيوع بيماري کرونا نيز؛ اول به پنهانکاري و انکار آن پرداخت و در ادامه به دروغگويي و اطلاع رساني تحريف شده روي آورد. اين رژيم عليرغم ادعاهاي دروغين‌اش، براي تهيه و تأمين امکانات و تجهيزات پزشکي نه تنها تلاش مفيدي انجام نداده، بلکه جلوي کمکهاي انساندوستانه پزشکان بدون مرز را که با تجهيزات کامل براي ايجاد يک بيمارستان جهت کمک به بيماران کرونايي به ايران رسيده بودند را هم گرفت و آنان را با اتهام “احتمال جاسوسي” براي بيگانه اخراج کرد. ديگرکمکهايي اهدايي برخي دولتهاهم از جمله؛ ماسک، دستکش، مواد ضد عفوني کننده، بجاي توزيع دربين نيازمندان، از طريق دلالان رژيم در بازار سياه و به قيمت گران به فروش ميرسد. بدينسان اين رژيم شيوع ويروس کرونا را، موهبتي براي کسب درآمد ميداند  و آنرا به سايه مرگ و يک فاجعه انساني براي مردم ايران تبديل کرده است. از اين رو مردم کوچکترين اعتمادي به وعده‌هاي دروغين رژيم ندارند و خودشان با کمترين امکانات به جنگ با کرونا ادامه ميدهند.

در اين شکي نيست که در سال جاري نيزکارگران ايران با مشکلات بيشتري روبرو خواهند بود. حداقل دستمزد تعيين شده از جانب رژيم، با توجه به نرخ تورم بالا و گراني سرسام آور کالاهاي مورد نياز زندگي روزمره، وضعيت معيشتي کارگران را فلاکت‌بارتر ميکند. از اين رو؛ مبارزه کارگران براي تغيير شرايط دشواري که به آنان تحميل ميشود و براي ايجاد بهبودي در زندگي روزمره‌اشان در سال جاري نيز با توان بيشتر ادامه خواهد يافت. اتحاد و همبستگي کارگران بخشهاي مختلف و حمايت آنان ازهمديگر، و تلاش براي جلب حمايت و پشتيباني ديگر جنبشهاي اجتماعي، از ملزومات هرنوع پيشرفت و پيشروي در جنبش عدالتخواهانه کارگران است.

روز کارگر، روز تجديد عهد وپيمان براي تداوم مبارزه در راه کسب عدالتخواهي اجتماعي و نويد بخش آينده‌اي بدون ستم و استثمار براي بشريت است. در اين مقطع که شيوع کرونا همه کشورهاي جهان را فرا گرفته، و فجايع ببار آمده ناشي از آن، همه کشورهاي جهان را با بحران اقتصادي و به تبع آن با مخاطرات جدي روبرو ساخته است. بحران کنوني نشان ميدهد که درد مشترک جهاني است. روز کارگر امسال مناسب‌ترين روز براي فرياد درد مشترک محرومان در اين مقطع تاريخي است.

کارگران جهان متحد شويد

سرنگون باد رژيم جرم و جنايت جمهوري اسلامي ايران

زنده باد سوسياليسم

روند سوسياليستي کومه‌له

27.04.2020

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *