آرشیو

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


بحران کرونا و یک برنامە عمل

May 16, 2020

کمیته عمل سازمانده کارگری – فروردین 99 مقدمه اپیدمی عمومی ابتلا به کوید-19 (کرونای جدید) در ایران دیگر یک پیشبینی و احتمال و ظن و گمان نیست، بلکه واقعیتی عریان و غیرقابل برگشت است. در

در گرامیداشت روز کارگر

April 28, 2020

هر سال طبقه کارگر در اقصا نقاط جهان به استقبال روز کارگر ميروند تا ضرورت همبستگي طبقاتي‌اشان را زنده نگه دارند، از حق و حقوق انساني‌اشان دفاع کنند، بر ايدآل‌هايشان براي ساختن جهاني بدور ازستم

٨ مارسی دیگر اما متفاوت برای زنان کشورم

March 8, 2020

روز 8 مارس را زمانی برگزار میکنیم که جنبش زنان ما در زمینه های اجتماعی و سیاسی و مدنی گامهای بزرگی به پیش برداشته است و پرچم استقامت و پی گیری را در برابر رژیم

دليل عدم شرکت مردم در انتخابات

March 8, 2020

دليل عدم شرکت مردم در انتخابات ويروس کرونا يا ويروس جمهوری اسلامی!؟ با اتمام نمايش انتخابات و اعلام متأخر نتيجه آن، ناکامی رژيم در تلاش برای کشيدن مردم به پای صندوق‌‌های رأی برای مردم و

گرامي باد هشت مارس روز جهاني زن

March 8, 2020

در آستانه هشت مارس هستيم و به همين مناسبت مروري کوتاه بر وضعيت زنان، بويژه زنان تحت ستم و سلب آزادي شده ايران، از جانب حاکمان اسلامي متحجر مدنيت ستيز، فاسد، دروغگو، جنايت پيشه و

بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن

March 3, 2020

شهین حیدری هشت مارس، روز جهانی زن، بر زنان ومردان مبارز و برابری طلب پیروز باد. در همین مناسبت میخواهم به مبارزات زنان ایران بطور مختصر اشاره‌ای داشته باشم . درهشتم مارس 1357 زمانی که زنان

بی شرف !

November 24, 2019

آنها برای کشتن آمده بودند ، با طرحی از پیش آماده ! تنها یک چیز آنان را غافلگیر کرده است : ظرفیت مقاومت نسلی که دیگراز نیرنگ اصلاجطلبی و اصول گرای جناح های  حکومتی و

1 2 3 5