حمله‌ جنایتكارانه‌ ارتش تركیه‌ به‌ مردمان كردستان سوریه‌ را شدیدا محكوم میكنم

October 10, 2019

حمله جنايتکارانه ارتش ترکيه به مردمان کردستان سوريه را شديدا محکوم ميکنيم به دستوررجب طيب اردوغان رئيس جمهور فاشيست ترکيه، بعدازظهر روز چهارشنبه نهم اکتبر ارتش ترکيه عمليات گستردە نظامي عليه مردم بي دفاع کردستان

در ستایش آن سخنور انقلاب متن پیاده شده گفتگو در شهریور ۱۳۶۲ با صدیق کمانگر در باره رویدادهای نوروز سنندج، فروردین ۱۳۵۸

October 6, 2019

توضیح: عنوان گفتگو در نوار “در باره رویدادهای سنندج، گفتگو با صدیق کمانگر” است و در شهریور ماه سال ۱۳۶۲ انجام شده است. نوار مصاحبه و سوال و جواب است با صدیق کمانگر که محتوای