کوچر بیرکار ‘اندیشمند برتر’ سال ۲۰۱۹

مجله بریتانیایی “پراسپکت” کوچر بیرکار، ریاضی‌دان ایرانی و استاد دانشگاه کمبریج بریتانیا را به عنوان “اندیشمند برتر” سال معرفی کرد. ‌این مجله ۵۰ نفر را برای به دست آوردن عنوان “اندیشمند برتر” سال نامزد کرده بود و از خوانندگانش خواسته بود که از میان آنها یکی را انتخاب کنند. آقای بیرکار بر اساس رای ده‌ها هزار نفر انتخاب شد.‌ برای ادامه‌ مطلب به‌ لینك زیر مراجعه‌ بكنید.

https://www.bbc.com/persian/iran-49578581

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*