پيروزی خيزش عمومی مردم ايران در گرو گسترش و تدوام آن است

با اعلام ناگهانی افزايش ٣٠٠ درصدی قيمت بنزين توسط رژيم، در عصر ٢٣ آبان ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹، مردم در اکثر شهرهای ايران و در مدت زمان بسيار کوتاه يکصدا به خيابانها ريختند. از همان ساعت‌های اوليه تظاهرات. نيروهای سرکوبگر رژيم دست به خشونت زده و بيرحمانه به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. طبق آمار تاکنون ده‌ها نفر جانباخته و صدها نفر زخمی شده‌اند.
بعد از اعلام ناگهانی تصميم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» مبنی بر افزايش ٣٠٠ درصدی بنزين، و خروش مردم بستوه آمده، رژيم همزمان با سرکوب، تلاش کرد با عوامفريبی به توجيه اين تصميم بپردازد. از جمله سخنان روحانی که مدعی شد، سود بدست آمده در ميان ٦٠ ميليون ايرانی تقسيم خواهد شد. تنها تأثير اين سخنان قبول و تأکيد رژيم بر وجود ٦٠ ميليون نيازمند، از ٨٣ ميليون شهروند ايران است. همينطور ادعای بعضی از سران رژيم منجمله خامنه‌ای بر اين مبنی که گويا افزايش قيمت بنزين بر ديگر اقلام مورد نياز مردم تأثيری ندارد. اين ادعاهای عوامفريبانه غير واقعی و غير علمی نه فقط هيچ تأثيری بر افکار عمومی ندارد بلکه بيش از پيش دست رژيم را در تلاش برای عوامفريبی باز می‌کند.
مردم بخوبی می‌دانند برخلاف ادعاهای پوچ رژيم، اقدام به افزايش قيمت بنزين حمله ديگری است به معيشت آنان و در واقع رژيم تلاش می‌کندکسری بودجه خود را از سفره بقول خودشان ٦٠ ميليون مردم نيازمند جامعه تأمين کنند.
خيزش مردم در اکثر شهرهای ايران بزودی از خواست اوليه‌اش، اعتراض به گران شدن قيمت بنزين به خواست نابودی رژيم تبديل شد. شعارهای، ما جمهوری اسلامی نمی‌خوايم_مرگ بر خامنه‌ای_مرگ بر ديکتاتور و . . . نشان از تنفر مردم از اين رژيم دارد. بعداز گذشت ٤٠ سال از عمر رژيم مردم بخوبی به ماهيت ضد مردمی و جنايتکارانه‌اش پی برده و به کمتر از نابودی جمهوری اسلامی با همه دسته بنديهای ساختگئ‌اش راضی نمی‌شوند.
مبارزه مردم برای معيشت بهتر که هم‌اکنون در کشورهای همسايه ايران نيز در جريان است، با خشونت تمام از طرف حاکمان مستبد سرکوب می‌شود. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی که خود در آموزش نيروهای سرکوبگر ديگر کشورهای منطقه نقش فعال دارد، با تمام قوا کمر به سرکوب اين اعتراضات بسته است.
رژيم تلاش دارد در کنار سرکوب و عوامفريبی، با مسدود کردن اينترنت از رسيدن صدای مردم به دنيای خارج از ايران جلوگيری کند. اما خامنه‌ای و ديگر سران اين رژيم بايد بدانند نهايتا نه سرکوب و نه هيچ اقدام عوامفريبانه و هيچ تلاش مذبوحانه ديگری آنها را از بزير آمدن و به زباله‌دان تاريخ افتادن نجات نخواهد داد.
پيروز نهائی، ملت بستوه آمده ايران است. مردم بخوبی می‌دانند که گسترش و استمرار مبارزات حق‌طلبانه‌اشان است که اين رژيم را برای هميشه از صحنه سياسی ايران پاک خواهد کرد.
زنده باد مبارزه حق‌طلبانه مردم ايران
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسياليزم
روند سوسياليستی کومه‌له
١٦،١١،٢٠١٩

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*