دليل عدم شرکت مردم در انتخابات

دليل عدم شرکت مردم در انتخابات

ويروس کرونا يا ويروس جمهوری اسلامی!؟

با اتمام نمايش انتخابات و اعلام متأخر نتيجه آن، ناکامی رژيم در تلاش برای کشيدن مردم به پای صندوق‌‌های رأی برای مردم و همينطور افکار عمومی جهان آشکار شد. کليت نظام جمهوری اسلامی با به اصطلاح جناح‌بنديهايش از ريز و درشت گرفته تا خود خامنه‌ای از هر ترفند آخوندی که بلد بودنداستفاده کردند، تا شايد بتوانند مردم بيشتری را به پای صندوق‌‌های رأی بکشانند.

از رئيس جمهور و دور و بريهايش گرفته تا افراد مورد غضب واقع شده، از سينماگر و هنرپيشه گرفته تا خود رهبر، همه و همه با هر ترففندی که بلد بودند تلاش کردند مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.

شرکت وسيع مردم در اين رأی‌گيری برای رژيم از اهميت خواصی برخوردار بود. اگردر دوره‌های قبلی نمايش انتخاباتی، بيشتر برای نمايش مشروعيت نظام به جهانيان و سرگرم کردن مردم با جناح‌بنديهای خودساخته بود، انتخابات اين دوره مظافأ برای سرپوش گذاشتن بر جنايت‌های اخير نظام و شخص خامنه‌ای نيز بود.

همانطور که انتظار ميرفت در سرتاسر کشور مردم با رأی ندادن به نمايندگان بی خاصيت مجلس، مشت محکمی به دهان نظام فاشيستی جمهوری اسلامی زدند. روندی که در ٤٠ سال گذشته و بخصوص در سالهای اخير با اعتراضات خيابانی و با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر ديکتاتور آغاز شده است، اين بار در شکل شرکت نکردن در نمايش مضحکه انتخابات خود را به نمايش گذاشت. 

دليل تأخير در اعلام نتيجه انتخابات، تلاش رژيم برای بالا بردن درصد شرکت کنندگان بود. با تمام تقلب و دروغ گفتن‌‌ها نتوانستتند درصد شرکت کنندگان را بيشتر از ٤٢ درصد اعلام کنند. بر کسی هم پوشيده نيست که اين رقم نيز بشدت اغراق آميز است. در حين انتخابات ما شاهد اعلام درصد‌‌های نظير ١٧ درصد و ١٢ درصد بوديم. در بعضی از مناطق مثل کردستان تعداد شرکت کنندگان بسيار کمتر از اين ارقام بوده است.

رژيم در صدد توجيه اين آبروريزی به ويروس کرونا پناه برد و عدم شرکت مردم را نگرانی از ابتلا به ويروس کرونا اعلام کرد. در حالی که تا شب انتخابات وجود مبتلايان به کرونا را در کشور تکذيب می‌کردند. اين در حالی است که هم مردم و هم سران رژيم و شخص خامنه‌ای بخوبی می‌دانند که عدم شرکت مردم در انتخابات نه ويروس کرونا بلکه ويروسی به اسم جمهوری اسلامی است. ويروس جمهوری اسلامی بيش از ٤٠ سال است از مردم ايران قربانی ميگيرد.

بار ديگر مردم در سرتاسر ايران با عدم شرکت در انتخابات در سکوت فرياد کشيدند، اين رژيم از هيچگونه مشروعيتی برخوردار نيست، و خواهان برچيده شدن اين نظام و به زباله‌دان تاريخ انداختن‌ا‌ش هستند. 

زنده باد مبارزات مردم در هر شکل و عرصه

زنده باد سوسياليسم

مرگ بر جمهوری اسلامی

روند سوسياليست کومه‌له

23.02.2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*