دیدگاه

زایشی نو

زایشی نو! بمناسبت پیروزی استقلال طلبان در همه‌ پرسی اقلیم كردستان از زمان اعلام تاریخ…